خدمات نمایشگاهی >> غرفه سازی

غرفه سازی

حضور موفق در نمایشگاه های تخصصی از روش های توصیه شده برای بازاریابی و پیشبرد فروش است.
غرفه نمایشگاهی شما اولین تاثیر را روی بیننده می گذارد، چون طرح و کیفیت ساخت غرفه نیز بخشی از تبلیغ شماست.
در راستای تحقق این ایده کارگاه چوب و فلز ما خدمات زیر را ارائه می دهد.

- طراحی و ساخت غرفه های اختصاصی چوب و فلز
- طراحی و اجرای غرفه های پیش ساخته (مدولار)
- طراحی و اجرای غرفه های Space Frame با تجهیزات جانبی
- طراحی و ساخت استند و ویترین های متحرک نمایشگاهی1