خدمات چاپ >> لمینیت

لمینیت

چاپ فضای داخلی عموماٌ در برابر گرد و غبار و اشعه UV (نور مستقیم خورشید) آسیب پذیر است. بمنظور افزایش کارآیی و طول عمر محصولات چاپ ایندور از پوشش لمینیت استفاده می شود.
لمینیت علاوه بر پوشش محافظ، جذابیت چاپ را دوچندان می کند.

- لمینیت گرم مات و براق
- لمینیت سرد بافتدار