خدمات تبلیغات >> مشاوره

مشاوره

مشاوره
مشورت با ديگران از مهمترين اصول رفتاري سازمان هاي موفق است. در اين خصوص انتخاب صحيح مشاور موجب صرفه جويي در زمان، هزينه و انرژي سازماني مي گردد. يك مشاور ايده آل، با حذف فرضيات غير معتبر، از اتلاف سرمايه در بخش هاي غير ضروري جلوگيري مي كند.
ماپيشنهاد : "مشاورين عمل گرا را جايگزين مشاورين شعارگرا نمائيد."

تحقیقات بازار
تعیین مسئله تجزیه و تحلیل مسئله جمع آوری اطلاعات پردازش اطلاعات تحلیل داده ها جمع بندی گزارش

بازاریابی
برنامه ریزی استراتژیک (تعیین اهداف و خط مشی کلی سازمان) برنامه ریزی عملیاتی (تعیین روش رسیدن به اهداف) تدوین اصول چهارگانه بازاریابی مدیریت ارتباط با مشتری خدمات پس از فروش برندینگ